عنوان : برگزاری چهارمین جلسه كارگروه محصولی باغبانی
کد خبر : ۲۰۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۵:۲۶:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه محصولی باغبانی

چهارمین جلسه بررسی پیشرفت برنامه همکاری مشترک میان موسسات تحقیقات مادری، ترویج و آموزش کشاورزی و معاونت امور باغبانی در خصوص مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، خرما و میوه‌های گرمسیری در روز چهارشنبه مورخه 18 / 02 / 1398 در محل سالن گلبرگ موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار شد. در این جلسه طرح کلان "مديريت اجرايي عمليات به باغي براي افزايش کمي و کيفي ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه‌گرمسيري" و کاربرگ تکمیلی برنامه کارگروه محصولی‌"خرما و میوه‌های گرمسیری"، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

   

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0