عنوان : تجهیز و تكمیل ناوگان حمل و نقل موسسه و پژوهشكده های تابعه
کد خبر : ۲۱۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ 
ساعت : ۱۰:۴:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تجهیز و تکمیل ناوگان حمل و نقل موسسه و پژوهشکده های تابعه

در راستای تقویت زیر ساخت های حمل و نقل موسسه و پژوهشکده های تابعه و طبق مجوز کمیسیون ماده 2 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی به شماره 99970329 مورخ 14 / 12 / 97  موسسه اقدام به خرید 9 دستگاه خودوری سواری و وانت نموده و در اختیار پژوهشکده های تابعه قرار داده است.

   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0