عنوان : برگزاری بیست و سومین جلسه شورای تحقیقات موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۲۱۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۵:۳۰:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای تحقیقات موسسه تحقیقات علوم باغبانی

بیست و سومین جلسه شورای تحقیقات موسسه با حضور مسئولین محترم موسسه و پژوهشکده های تحقیقاتی ذیربط در تاریخ 20 / 3 / 98 در محل سالن گلبرگ برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر حسنی ریاست محترم موسسه، ضمن تشکر از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس عمادی مسئول پیشین حراست سازمان تحقیقات، با تقدیم لوح سپاس قدر دانی بعمل آورد.

در ادامه جلسه در خصوص نحوه ارائه گزارش سه ماه پژوهشکده ها و موسسه، روند اجرای برنامه های تحقیقاتی موسسه شامل طرح های کلان سایبان و کارگروه محصولی بحث و تبادل نظر گردید. در پایان روسای محترم پژوهشکده ها از اخبار و رویدادهای مهم پژوهشکده های مربوطه گزارش ارائه دادند.


   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0