عنوان : بیست و پنجمین جلسه شورای تحقیقات موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۲۲۲۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ 
ساعت : ۹:۴۲:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بیست و پنجمین جلسه شورای تحقیقات موسسه تحقیقات علوم باغبانی

بیست و پنجمین جلسه شورای تحقیقات موسسه با شرکت مدیران ستادی و روسای پژوهشکده های تحقیقاتی زیر مجموعه موسسه در تاریخ 29 / 7 / 98 در محل سالن گلبرگ  تشکیل شد. در این جلسه مهمترین مباحث پژوهشی و پشتیبانی موسسه و پژوهشکده ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه معاون محترم پژوهشی موسسه جناب آقای دکتر لطیفیان در خصوص بررسی اقتصادی و اثر بخشی یافته های پژوهشی و چگونگی استخراج داده های اقتصادی از نتایج طرحهای تحقیقاتی اجرا شده در پژوهشکده ها و برنامه ریزی موسسه در جهت دستیابی به این مهم توضیحاتی ارائه دادند، سپس مباحث تجاری سازی و زیر ساخت های درآمدزایی پژوهشکده ها به تفکیک و بر اساس گزارشات واصله از پژوهشکده ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه روسای پژوهشکده ها در خصوص پیشرفت برنامه ژنتیک و بهنژادی و ارقام در دست معرفی در سال 1398 و پیش بینی سال 1399 گزارشاتی ارائه دادند. در ادامه جلسه جناب آقای دکتر موسوی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه گزارش مفصلی در خصوص منابع درآمدی تحقق یافته موسسه در 6 ماهه اول سال 98 و پیش بینی آن تا پایان سال و همین طور قراردادهای موسسه و پژوهشکده با بخش های مختلف توضیحاتی ارائه نمودند.

در پایان جناب آقای دکتر حاجی وند رییس محترم موسسه ، مهم ترین برنامه های تحقیقاتی موسسه را تحت عناوین، ژنتیک و بهنژادی تولید هسته های اولیه، ساماندهی کلکسیونهای ژرم پلاسم محصولات باغی، پیگیری وضعیت نیروهای هیات علمی جدید، تولید بسته های آموزشی ترویجی، تسریع در روند تصویب پروژه های تحقیقاتی، پیگیری ورود تکنولوژی های جدید به عرصه باغبانی را مورد تاکید قرار داده و مدیران را موظف به پیگیری جدی مباحث فوق دانستند.

در پایان ضمن تقدیر از آقای درشتی مدیر سابق امور مالی موسسه که جدیدا به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، جناب آقای مهندس حسامی به عنوان مدیر جدید امور مالی موسسه معرفی گردید.

   
   بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0