پژوهشکده میوه های معتدله

       پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری


 

اهمیت اقتصادی

میوه‌های معتدله و سردسیری بخش عمده‌ای از  تولید باغبانی کشور را تشکیل می‌دهند. بطوریکه از مجموع حدود 2/6 میلیون هکتار باغات کشور، 1/2 میلیون هکتار به کشت میوه‌های معتدله و سردسیری اختصاص دارد. سالانه در این مساحت حدود 7/8 میلیون تن محصول تولید می‌گردد که ارزش آن بالغ بر 12 میلیارد دلار است. در سال 1393 حدود 293 هزارتن محصول میوه‌های معتدله و سردسیری به ارزش 420 میلیون دلار به خارج از کشور صادر گردیده است.

 

 

تاریخچه

تحقیقات باغبانی با هدف بررسی و ازدیاد ارقام مختلف گیاهان باغی، سبزی و گل و گیاهان زینتی به صورت منسجم و رسمی از سال 1339 با ایجاد موسسه تحقیقات علوم باغبانی در اداره  کل بررسی‌های باغبانی آغاز گردید. این اداره در سال 1350 به بخش تحقیقات باغبانی تغییر نام یافت. در سال 1357 بخش جدید سبزی وصیفی ایجاد و تحقیقات مربوط به سبزی و صیفی از بخش باغبانی منفک و به آن بخش واگذار شد. در سال های 1371، 1372 و 1376فعالیت های تحقیقاتی مربوط به پسته، خرما، مرکبات از بخش تحقیقات باغبانی جدا و به صورت موسسات مستقل تک محصولی  و در سال 1381 گل و گیاهان زینتی نیز به عنوان یک مرکز ملی به فعالیت پرداختند بنابر این فعالیت های تحقیقاتی بخش تحقیقات باغبانی در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر معطوف به سایر محصولات باغبانی شامل  درختان میوه دانه دار، هسته دار، خشک و آجیلی، ریز میوه‌ها و درختان میوه نیمه گرمسیری گردید.

       
  

تراکم نسبی باغات معتدله و سردسیری در استان‌های مختلف کشور

 


 

هم اکنون 58 نفر عضو هیئت علمی و 25 نفر پژوهشگر غیرهیات علمی در بخش تحقیقات باغبانی، تحقیقات مربوط به درختان میوه دانه دار شامل سیب،گلابی و به؛ درختان میوه هسته‌دار شامل گیلاس و آلبالو، هلو و شلیل، آلو گوجه، زردالو؛ میوه‌های خشک و آجیلی شامل گردو، بادام و فندق و پکان؛ ریز میوه‌ ها شامل انگور، توت فرنگی و زرشک و سایر محصولات خاص باغبانی شامل عناب و زعفران را در ستاد بخش در کرج و 26 مرکز تحقیقاتی استانی دنبال می‌نمایند.

برخی از مهمترین دستاوردهای پژوهشی

. شناسايي، جمع آوري، ارزيابي و حفظ و نگهداري بالغ بر 2700 رقم و ژنوتیپ ميوه از گونه های معتدله و سردسيري

. ثبت خصوصيات بالغ بر 80 رقم برتر تجاري بومي دانه دار، هسته دار، خشك و آجيلي و ريز ميوه كشور براساس دستورالعمل ملی تمايز، يكنواختي و پايداري ارقام

آغاز و ادامه برنامه های متعددی بهنژادی و ایجاد جمعیت های اصلاحی در گونه های مختلف معتدله و سردسیری (ارقام امیدبخش متعددی در مراحل مختلف ارزیابی تا معرفی رقم می باشند)

· وارد کردن ارقام جدید تجاری و بررسی سازگاری بالغ بر 500 رقم برتر تجاری

· تعیین سازگاری ارقام برتر وارداتی و معرفی بالغ بر 50 رقم سازگار در سال های اخیر

· معرفی ارقام  جدید گردو: ارقام جمال و دماوند

· معرفی ارقام جدید بادام: ارقام اسكندر، آراز، آيدين و صبا

· معرفی ارقام جدید فندق: ارقام گردوئي 89 و پشمينه89

· معرفی ارقام جدید سيب: ارقام گل بهار و شربتي

· معرفی ارقام جدید گيلاس: ارقام زرد 90 و سفيد 90

· معرفی ارقام جدید زردآلو: ارقام نصيري90، آيباتان، مراغه90 و اردوباد90

· معرفی رقم جدید به: رقم ويدوجا

 · تهیه و تامین هسته های اولیه نهال تعدادی از گونه های مهم درختان میوه معتدله و سردسیری

· تعيين پروتكل ريز ازديادي برخی پايه هاي درختان ميوه دانه دار و هسته دار

· معرفي ارقام متحمل به بيماري آتشك در گلابي و به

· مطالعه و شناسايي عوامل موثر بر كيفيت و ماندگاري محصولات پس از برداشت

· اجراي حدود 925 فقره طرح پژوهشي ملي و مستقل

· انتشار بيش از 475 فقره مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي و پژوهشي داخلي و  خارجي

· انتشار نشريات ترويجي و فني، كتاب، تهيه دستورالعمل هاي فني كشت و پرورش ميوه هاي مختلف

     

              آدرس: کرج - جاده محمد شهر - شهرک نهال و بذر  تلفن: 36702541 - 026


5.1.0.0
V5.1.0.0